§ 2 Tontin nro 205-******** (********, Vuolijoki) myyminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-190

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-******** (********, Vuolijoki), jonka pinta-ala on 2212 m2, ******** neljäntuhannenneljänsadanseitsemänkymmenenkahdeksan/84 (4478,84) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin.

********

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue