§ 18 Tontin nro 205-9-28-1 (Kaikukatu 3, Lohtaja) vuokraaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Kaikukatu 3:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1539

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-9-28-1 (Kaikukatu 3, Lohtaja) Kiinteistö Oy Kajaanin Kaikukatu 3:lle 50 vuodeksi seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 3941 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1968 on 3 562,35 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2070

-vuokralainen maksaa tontin lohkomismaksun sekä sopimuksen kirjaamisesta ja kiinnityksen hakemisesta aiheutuvat viranomaismaksut

-muutoin kaupunginvaltuuston hyväksymän rivitalotontin vuokrasopimuslomakkeen mukaisin ehdoin

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue