§ 13 Tontin nro 205-8-11-12 (Nuaskatu 3) vuokran tarkistaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2017-893

Päätöspäivämäärä

3.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että tontin 205-8-11-12 (Nuaskatu 3) vuokraa tarkistetaan siten, että uusi vuokra on 10575,00 euroa elinkustannusindeksi arvolla 1968. Vuokran muutoksesta sovitaan vuokralaisen kanssa kirjallisesti. Vuokra peritään päätöksen mukaisena vuodesta 2021 alkaen.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue