§ 1 Tontin nro 205-4-********, Purola) myyminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-20

Päätöspäivämäärä

19.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-4-********, Purola), jonka pinta-ala on 828 m² ******** yhdentoistatuhannenkolmensadankymmenen/93 (11 310,93) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan päättymään välittömästi tontin nro 205-4-********vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-4-********.

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue