§ 13 Tontin 205-9-23-5 (Menninkäisentie 3) varaaminen Hoivatilat Oy:lle vanhustenpalveluasumisyksikön suunnittelua varten

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1540

Päätöspäivämäärä

7.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tontin nro 205-9-23-5 (Menninkäisentie 3) Hoivatilat Oy (y-tunnus: 2241238-0) toukokuun 31. päivään 2021 saakka vanhustenpalveluasumisyksikön suunnittelua varten.

Toimijan tulee esittää tontista osto/vuokrauspyyntö varausaikana sillä uhalla, että tontti voidaan varausajan jälkeen luovuttaa toiselle. Toimijan tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan (rakennusvalvonta@kajaani.fi) suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelussa tarvittavia aineistoja luovuttaa erottamiskustannuksia vastaan kartoittaja Heikki Klemetti, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue