§ 4 Tontin 205-8-********, Soidinsuo) myyminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1011

Päätöspäivämäärä

24.7.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-8-********, Soidinsuo), jonka pinta-ala on 802 m² ******** yhdeksäntuhannensadanyhden/69 (9101,69) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan päättymään välittömästi tontin nro 205-8-******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-8-********.

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue