§ 1 Tontin 205-18-12-8 (Huurretie 3) vuokrasopimuksen kohdistaminen tontteihin 205-18-12-10 ja 11

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-55

Päätöspäivämäärä

21.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ja Konehuolto Seppänen Oy:n välinen vuokrasopimus kohdistetaan tonttijaon 18/12/8 perusteella muodostettaviin tontteihin 205-18-12-10 ja 11 erikseen tehtävällä vuokrasopimusmuutoksella. Vuokralainen on velvollinen maksamaan tonttijaosta ja tonttien lohkomisesta aiheutuvat viranomaismaksut kaupungin voimassa olevan maksutaksan mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue