§ 17 Teollisuustontin nro 205-4-********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-490

Päätöspäivämäärä

3.5.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa teollisuustontin nro 205-4-********, Purola), vuokra-aikaa 30 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 1615 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2051
- vuokra indeksissä 1974 on 606,70 €/vuosi
- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue