§ 48 Teollisuustontin nro 205-18-13-6 (Pakkastie 13, Kylmä) vuokra-ajan jatkaminen Erapolar Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1180

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa teollisuustontin nro 205-18-13-6 (Pakkastie 13, Kylmä), vuokra-aikaa 30 vuodella Erapolar Oy:lle seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 2932
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2049
- vuokra indeksissä 1948 on 1234,82 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 614,67 euroa,

v. 2020 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*614,67 = 817,51 euroa

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*614,67 = 1020,35 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*614,67 = 1229,34 euroa

Vuodesta 2023 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue