§ 6 Teollisuustontin nro 205-15-9-1 (Peräläntie 20, Heinisuo) varaaminen Auma-Talot Oy:lle teollisuusrakennuksen suunnittelua varten

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1087

Päätöspäivämäärä

19.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tontin nro 205-15-9-1 (Peräläntie 20, Heinisuo) Auma-Talot Oy:lle (Y-tunnus: 2683081-1) seuraavin ehdoin:

Varaus on voimassa helmikuun loppuun 2021 saakka.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue