§ 84 Teollisuustontin nro 205-15-10-3 (Viitasammakontie 5, Heinisuo) vuokra-ajan jatkaminen Kainuun Metsäkone Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1205

Päätöspäivämäärä

15.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa teollisuustontin nro 205-15-10-3 (Viitasammakontie 5, Heinisuo), vuokra-aikaa 30 vuodella Kainuun Metsäkone Oy:lle (Y-tunnus: 0779428-8) seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 6626 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2050
- vuokra indeksissä 1968 on 1856,81 €/vuosi
- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue