§ 3 Teollisuustontin 205-18-15-1 (Huurretie 4, Kylmä) vuokraaminen Rakennus M. Karjalainen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-959

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-18-15-1 Rakennus M. Karjalainen Oy:lle (Y-tunnus 0603810-6) perustettavan yhtiön lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 7912 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1968 on 3366,38 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2049
-vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin lohkomismaksun 1320 €.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue