§ 7 Teollisuustontiksi tilasta 205-407-22-1 PERÄLÄ (Peräläntie 10) muodostettavan n. 4000 m² suuruisen määräalan varaaminen JT-Tieto Oy:lle tuotantorakennuksen suunnittelua varten

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1258

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tilasta 205-407-22-1 PERÄLÄ (Peräläntie 10) muodostettavan n. 4000 m² suuruisen määräalan JT-Tieto Oy:lle (Y-tunnus 1904000-2) seuraavin ehdoin:

Varaus on voimassa maaliskuun loppuun 2021 saakka.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue