§ 2 Sammonkaaren alueen uudet osoitteet ja tontin 205-2-47-1 osoitemuutos

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-680

Päätöspäivämäärä

16.6.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että alla mainituille kiinteistöille annetaan osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-2-95-1                                                       Lönnrotinkatu 1a

205-2-95-2                                                       Lönnrotinkatu 1b

205-2-95-3                                                       Sotkamontie 2

205-2-95-4                                                       Sotkamontie 4

205-2-95-5                                                       Tervaraitti 1

205-2-95-6                                                       Sammonkatu 14b

205-2-95-3001                                                 Sammonkatu 14b

205-2-95-3002                                                 Lönnrotinkatu 1b

205-2-47-1            Lönnrotinkatu 1b                Lönnrotinkatu 1c

Osoitteet otetaan käyttöön 15.7.2021. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis- ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti ja paikkatieto -tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti ja paikkatietopalvelut -tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue