§ 3 Salmijärven vanhan viljankuivaamorakennuksen luovuttaminen purettavaksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-362

Päätöspäivämäärä

3.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki luovuttaa kaupungin omistaman Salmijärven vanha viljankuivaamorakennuksen purettavaksi ja pois siirrettäväksi ********. Määräaika purkamiselle on syyskuun loppu 2020. Purkamisesta tehdään erillinen sopimus esittelytekstissä mainittujen perusteiden mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue