§ 79 Rivitalotontin nro 205-8-33-1 (Käenpolku 4, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Käenkukkulalle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1141

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa rivitalotontin nro 205-8-33-1 (Käenpolku 4, Petäisenniska), vuokra-aikaa 50 vuodella Asunto Oy Käenkukkulalle (Y-tunnus 0219835-6) seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 3393 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 2564,79 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 726,38 euroa,

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*726,38 = 966,09 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*726,38 = 1205,79 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*726,38 = 1452,76 euroa

Vuodesta 2024 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue