§ 2 Palvelusopimuksen solmiminen Trimble Locus -järjestelmän konsultointipalveluista vuodeksi 2020

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-251

Päätöspäivämäärä

21.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hankintapäätöksen tekee tulosyksikön päällikkö, kun hankinnan kokonaisarvo on enintään 100 000 € (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69 a§)

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki solmii Trimble Locus -järjestelmän kaytön tuen ja tehostamisen palvelusopimuksen Trimble Solutions Oy (y-tunnus: 0196634-1) kanssa vuodeksi 2020.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue