§ 4 Päätös anomukseen maanvuokrasta vapauttamiseen kokoontumisrajoitusten vuoksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-690

Päätöspäivämäärä

6.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ei vapauta Kajaanin Kuohu ry:tä laskettelurinteen alueen maanvuokran maksuvelvollisuudesta vuodelta 2020, koska vapautukselle ei ole olemassa laillisia perusteita.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue