§ 20 Omakotitalotontin nro ******** (********, Kylmä) vuokraaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2017-585

Päätöspäivämäärä

28.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro ******** (********, Kylmä) ******** seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 2000 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1948 on 1011,01 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika päättyy 31.12.2068

-Vuokralainen maksaa sopimuksen kohdan 6.5 mukaisen vuokraoikeuden kirjaamisesta ja panttioikeuden perustamisesta perittävän maksun maanmittauslaitoksen hinnoittelun mukaisesti. Vuokralainen maksaa puuston korjuu- ja siirtotyöstä aiheutuneet kustannukset 332,73 euroa. Vuokralainen maksaa tontin kiinteistönmuodostuksesta ja rekisteröinnistä aiheutuneet kustannukset ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti (ns. lohkomismaksu).

-maksettu 500,00 euron varausmaksu hyvitetään tontin lohkomismaksusta


-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue