§ 19 Omakotitalotontin nro ******** (********, Kangasmaasto) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1229

Päätöspäivämäärä

22.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ensin varaa ja myöhemmin vuokraa tontin nro ******** (********, Kangasmaasto) ******** 50 vuodeksi seuraavin ehdoin:

-ympäristötekninen lautakunta on päättänyt 23.11.2011 omakotitalotonttien myynnissä/vuokrauksessa ottaa käyttöön 500,00 €:n varausmaksun 1.9.2012 alkaen. Varaus tulee voimaan kun varausmaksu on maksettu, muutoin varaus raukeaa. Eräpäivä on 25.11.2019. Varaus on voimassa 30.4.2020 saakka. Varausmaksu hyvitetään myöhemmin osana tontin lohkomismaksusta. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu Kajaanin kaupungille

-Vuokra indeksissä 1948 on 665,60 euroa/vuosi, vuokra-aika on 50 vuotta laskettuna vuokraamisvuoden alusta.

-muutoin kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin vuokrasopimuslomakkeen mukaisin ehdoin.

-Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa varausaikana sillä uhalla, että muutoin varaus raukeaa ja tontti voidaan luovuttaa toiselle.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue