§ 6 Omakotitalotontin nro 205-******** (********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-683

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-******** (********, Purola), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 790 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 484,16 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan =228,54 euroa,

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*228,54 = 303,96 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*228,54 = 379,38 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*228,54 = 457,08 euroa

Vuodesta 2024 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue