§ 1 Omakotitalotontin nro 205-******** (********, Lehtikangas) vuokraaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-108

Päätöspäivämäärä

3.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki purkaa tontiin nro 205-******** (********, Lehtikangas) kohdistuvan vuokrasopimuksen päättymään 29.2.2020 ja jatkaa uudella vuokrasopimuksella purkamispäivän jälkeisestä päivästä alkaen 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 598
- uusi vuokra-aika alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2069
- vuokra indeksissä 1968 on 488,75 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 208,30 euroa,

v. 2020 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*208,30 = 277,04 euroa

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*208,30 = 345,78 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*208,30 = 416,60 euroa

Vuodesta 2023 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue