§ 6 Omakotitalotontin nro 205-******** (********, Kangasmaasto) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1071

Päätöspäivämäärä

4.3.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-******** (********, Kangasmaasto) ******** ja ******** 50 vuodeksi seuraavin ehdoin:

-vuokra indeksissä 1968 on 600,04 euroa/vuosi, vuokra-aika päättyy 31.12.2069.

-muutoin kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin vuokrasopimuslomakkeen mukaisin ehdoin.

-vuokrasopimus tulee allekirjoittaa varausaikana sillä uhalla, että muutoin varaus raukeaa ja tontti voidaan luovuttaa toiselle.

-vuokralaisen on maksettava tontin lohkomismaksu.

-vuokralainen on maksanut tontinvarausmaksun (500,00 euroa), joka vähennetään lohkomismaksusta (790 euroa), vuokralaiselle jää maksettavaksi lohkomismaksua 290 euroa.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue