§ 18 Omakotitalotontin nro 205-8-********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-496

Päätöspäivämäärä

3.5.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-8-********, Petäisenniska), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 810 m²
- uusi vuokra-aika alkaa takautuvasti 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1974 on 414,92 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan on 194,60 euroa,

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*194,60 = 258,82 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*194,60 = 323,04 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*194,60 = 389,20 euroa

Vuodesta 2024 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue