§ 15 Omakotitalotontin nro 205-8-********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-475

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-8-********, Petäisenniska), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 660 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2071
- vuokra indeksissä 1974 on 338,09 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan on 158,50 euroa,

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*158,50 = 210,81 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*158,50 = 263,11 euroa

v. 2024 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*158,50 = 317,00 euroa

Vuodesta 2025 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue