§ 74 Omakotitalotontin nro 205-8-********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1103

Päätöspäivämäärä

25.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-8-********, Petäisenniska), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 720 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 386,08 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 164,65 euroa,

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*164,65 = 218,98 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*164,65 = 273,32 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*164,65 = 329,30 euroa

Vuodesta 2024 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue