§ 5 Omakotitalotontin nro 205-6-********, Puistola) myyminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-208

Päätöspäivämäärä

30.3.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-6-********, Puistola), jonka pinta-ala on 1198m² ******** yhdeksäntoistatuhannenyhdeksänkymmenen-kolmen/41 (19 093,41) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan päättymään välittömästi tontin nro 205-6-******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-6-********-L1.

          

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue