§ 92 Omakotitalotontin nro 205-4-********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-832

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-4-********, Purola), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 839 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 514,19 €/vuosi.

-vuokralaisen on korjattava asuinrakennus / talousrakennukset ja siistittävä tontti viiden (5) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen 2.3 kohdan edellyttämään kuntotasoon siten, että asuinrakennus on asumiskelpoinen ja sen sekä tontilla olevien muiden rakennusten, aitojen ja muun vuokra-alueen kunto ei poikkea merkittävästi ympäröivällä Purolan alueella vallitsevasta rakennusten ja piha-alueiden kuntotasosta.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue