§ 16 Omakotitalotontin nro 205-4-********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-788

Päätöspäivämäärä

1.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-4-********, Purola), vuokra-aikaa 50 vuodella  ******** edellä mainituin osuuksin, seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 814 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 498,86 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 183,06 euroa,

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*183,06 = 243,47 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*183,06 = 303,88 euroa

v. 2023 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*183,06 = 366,12 euroa

Vuodesta 2024 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue