§ 8 Omakotitalotontin nro 205-4-********, Purola) myyminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-481

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-4-********, Purola), jonka pinta-ala on 1017 m²  ******** kolmentoistatuhannenkahdeksansadanyhdeksänkymmenenkahden/77 (13 892,77) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin.

Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan tontin nro 205-4-23-15 vuokrasopimus päättymään 30.6.2021, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-4-23-10-L1.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue