§ 10 Omakotitalotontin nro 205-4-68-9 (Kansakoulunkatu 17c, Purola) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-984

Päätöspäivämäärä

14.7.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-4-68-9 (Kansakoulunkatu 17c, Purola) ******** seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 792 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1968 on 485,38 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika päättyy 31.12.2069
-tontin lohkomismaksu 790,00 euroa peritään vuokralaisilta vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue