§ 2 Omakotitalotontin nro 205-24-********, Kangasmaasto) myyminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-200

Päätöspäivämäärä

23.2.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-24-********, Kangasmaasto) ******** kolmentoistatuhannenneljänsadankahdenkymmenen/00 (13 420,00) euron kauppahinnalla seuraavin ehdoin:

- Tontti varataan ensin ostajalle. Ostajan on maksettava varausmaksu 19.3.2021 mennessä kaupungin toimittaman laskun mukaisesti. Varaus on voimassa 31.8.2021 saakka. Varausmaksu hyvitetään myöhemmin osana tontin lohkomismaksusta. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu Kajaanin kaupungille.

- Kauppakirja on allekirjoitettava varausaikana. Kauppakirjan ehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin kauppakirjalomakkeen mukaiset.

- Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.

Kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue