§ 14 Omakotitalotontin nro 205-24-********, Kangasmaasto) vuokraaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1315

Päätöspäivämäärä

6.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-24-********, Kangasmaasto) ******** 50 vuodeksi seuraavin ehdoin:

-vuokra indeksissä 1968 on 630,60 euroa/vuosi, vuokra-aika päättyy 31.12.2069.

-muutoin kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin vuokrasopimuslomakkeen mukaisin ehdoin.

-vuokrasopimus tulee allekirjoittaa varausaikana sillä uhalla, että muutoin varaus raukeaa ja tontti voidaan luovuttaa toiselle.

-vuokralaisen on maksettava tontin lohkomismaksu.

-vuokralainen on maksanut tontinvarausmaksun (500,00 euroa), joka vähennetään lohkomismaksusta (790 euroa), vuokralaiselle jää maksettavaksi lohkomismaksua 290 euroa.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue