§ 13 Omakotitalotontin nro 205-16-********, Kättö) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-388

Päätöspäivämäärä

20.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-16-********, Kättö) ******** 50 vuodeksi seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 1129 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1974 on 851,89 euroa vuodessa
-vuokra-aika alkaa, kun sopimus on allekirjoitettu ja päättyy 31.12.2070.

-vuokralainen maksaa tontin lohkomismaksun sekä sopimuksen kirjaamisesta ja kiinnityksen hakemisesta aiheutuvat viranomaismaksut

-vuokralainen on maksanut tontinvarausmaksun (500,00 euroa), joka vähennetään lohkomismaksusta (790 euroa)

-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset

-muutoin kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin vuokrasopimuslomakkeen mukaisin ehdoin

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue