§ 6 Omakotitalotontin nro 205-16-********, Kättö) varaaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-388

Päätöspäivämäärä

12.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tontin nro 205-16-********, Kättö) ******** omakotitalorakennuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

Ympäristötekninen lautakunta on päättänyt 23.11.2011 omakotitalotonttien myynnissä/vuokrauksessa ottaa käyttöön 500,00 €:n varausmaksun 1.9.2012 alkaen. Varaus tulee voimaan kun varausmaksu on maksettu, muutoin varaus raukeaa. Eräpäivä on 7.5.2021. Varaus on voimassa 31.10.2021 saakka. Varausmaksu hyvitetään myynnin/vuokrauksen jälkeen osana tontin lohkomismaksusta. Mikäli varaus raukeaa jää varausmaksu Kajaanin kaupungille.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen p. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue