§ 6 Nakertajan kentän osoitepäätös

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-363

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Nakertajan kentän osoite on Kuninkaanniementie 19. Osoite otetaan käyttöön heti. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis- ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti- ja paikkatieto- tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet- järjestelmään. Lisäksi Tontti- ja paikkatietopalvelut- tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa maanmittausteknikko Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044- 7100 622

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue