§ 4 Määräalan ostaminen puistoalueeksi kiinteistöstä 205-410-********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-234

Päätöspäivämäärä

4.3.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Nyt ostettava määräala on asemakaavan mukaista puistoaluetta. Puistoalueiden toteuttaminen on Maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaisesti kunnan tehtävä, minkä takia kunnan on syytä hankkia alue omistukseensa.

Toimivalta: Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätöksen 31.5.2017 § 52 mukaan kiinteistöinsinööri päättää asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavien alueiden ostamisesta, delegointipäätöksen muutoksen 16.5.2018 § 50 mukaan toimivalta siirrettiin kiinteistöinsinööriltä kaupungingeodeetille virkanimikkeen muutoksen takia.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ostaa n. 8 m² suuruisen määräalan tilasta 205-410-******** yhteensä ******** euron kauppahinnalla ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.         

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue