§ 7 Määräalan ostaminen n. 2070 m² kiinteistöstä 205-410-9-143 LEHTOLA

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-462

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50 ja 20.5.2020 § 45.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ostaa n. 2070 m² suuruisen määräalan tilasta 205-410-9-143 LEHTOLA  yhteensä 16700,00 euron kauppahinnalla ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.         

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue