§ 5 Määräalan n. 7292 m² ostaminen tilasta 205-407-35-2 Välitalo 2

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2018-172

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 20.5.2020 § 45

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ostaa oheisen liitekartan mukaisen n. n. 7292 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 205-407-35-2 Välitalo 2 yhteensä 16042,00 euron kauppahinnalla ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi                     

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue