§ 7 Määräalan, n.29 m² myyminen tilasta ********, Kättö)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1582

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy määräalan tilasta ********, Kättö), jonka pinta-ala on n. 29 m²  ********neljänsadanneljänkymmenen/72 (440,72) euron kauppahinnalla.

******** maksettavaksi jää lisäksi kaupanvahvistuksesta, lainhuudatuksesta ja tontin lohkomisesta aiheutuvat kulut.            

 

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue