§ 3 Luonnontuotteiden keruusopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-461

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki antaa maanomistajan luvan kerätä luonnontuotteita Kajaanin kaupungin omistamilla mailla, oheisiin liitekarttoihin merkityiltä alueilta Kainuun ammattiopiston opetuksen käyttöön, opetuksen tuotekehitykseen ja jatkojalostukseen liittyen. Tämä lupa sisältää myös luvan liikkua säännöllisesti opetus- ja koulutustarkoituksessa Kajaanin kaupungin mailla.

Lupa koskee:

 • Puuvartisista kasveista kerättäviä kasvinosia
  • kuusenkerkkää (ei koske latvakerkkiä)
  • havuja (saa ottaa pystypuiden alaoksista siten, että oksat katkaistaan 10 cm päästä oksan tyveltä)
  • risuja
  • koivunlehtiä
  • pakurikäävän aiheuttamat pahkat (sovittava erikseen Seppälän koulun metsätoimihenkilön kanssa)
  • mahla (keruureikä tulee tukkia hiillyttämällä tai vahalla mahlan oton jälkeen)
 • Sammalet (kerralla voidaan nostaa enintään 25 % paikan kasvustosta)
 • Jäkälät (kerralla voidaan nostaa enintään 25 % paikan kasvustosta)

Erikseen haettavat luvat koskevat

 • Pettua (sovittava erikseen Seppälän koulun metsätoimihenkilön kanssa)
 • Tuohta (sovittava erikseen Seppälän koulun metsätoimihenkilön kanssa)

Seppälän koulun metsätoimihenkilönä toimii lehtori Jani Savolainen, p. 040 610 2704 (jani.savolainen@kao.fi)

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen,  sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue