§ 11 Liiketontin nro 205-******** (********) myyminen T:mi Juha J. Immoselle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1360

Päätöspäivämäärä

5.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy liiketontin nro 205-******** (********, Lehtikangas) T:mi Juha J. Immonen / Juha Immoselle neljänkymmenenkahdentuhannenkuudensadankuudenkymmenenviiden/46 (42 665,46) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan tontin nro 205-******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-********-L1 päättymään välittömästi. 

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue