§ 49 Liiketontin nro 205-5-68-1 (Sudenpolku 15, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Mantan Grilli-Kioski Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1199

Päätöspäivämäärä

11.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa liiketontin nro 205-5-68-1 (Sudenpolku 15, Lehtikangas), vuokra-aikaa 30 vuodella Mantan Grilli-Kioski Oy:lle seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 548 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2049
- vuokra indeksissä 1948 on 645,58 €/vuosi
- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue