§ 12 Liiketontin nro 205-18-34-1 (Riitetie 13, Kylmä) vuokraaminen Sakela Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-916

Päätöspäivämäärä

23.7.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-18-34-1 Sakela Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 2767845-2) perustettavan yhtiön lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 6630 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1968 on 7619,22 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.7.2020 ja päättyy 31.12.2049
-vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin lohkomismaksun 1320 €.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

-päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue