§ 12 Liiketontin nro 205-18-12-9 (Huurretie 7, Kylmä) vuokraaminen Sakela Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-716

Päätöspäivämäärä

13.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-18-12-9 Sakela Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 2767845-2) perustettavan yhtiön lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 3172 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1974 on 3656,39 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2050
-vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin lohkomismaksun 990 €.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

-päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue