§ 1 Liiketontin nro 205-18-12-9 (Huurretie 7, Kylmä) varaaminen Sakela Rakennus Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-716

Päätöspäivämäärä

27.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tontin nro 205-18-12-9 (Huurretie 7) Sakela Rakennus Oy:lle (y-tunnus: 2767845-2) asemakaavan mukaisen rakentamisen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

Varaus on voimassa toukokuun loppuun 2021 saakka. Tontin vuokrauspyyntö on esitettävä kirjallisesti varausaikana sillä uhalla, että varaus purkautuu ja tontti voidaan vuokrata toiselle.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue