§ 5 Laserkeilaus, orto- ja viistokuvaus vuonna 2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-521

Päätöspäivämäärä

10.6.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a § 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki valitsee palvelutuotteen toimittajaksi TerraTec Oy:n (y-tunnus: 2284497-6). Hankinnan arvo on laskettuna koko sopimuskaudelle 60 393,00 €. 

 

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki