§ 46 Läjitys- ja murskausalueen maanvuokrasopimuksen jatkaminen edelleen vuoden 2022 loppuun saakka

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-451

Päätöspäivämäärä

26.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa n. 4,8 ha läjitys- ja murskausalueen maanvuokrasopimusta tilan 205-401-1-67 Lahjoitusmaa (Vimpelin laakso, Palokangas) alueella Skanska talonrakennus Oy:lle (y-tunnus: 1772433-9) vuoden 2022 loppuun saakka. Alueen vuosivuokrasta puolet peritään vuosittain huhtikuun lopussa ja puolet lokakuun lopussa. Vuokra-ajan jatkamisesta tehdään erillinen vuokrasopimusmuutos, jossa voidaan sopia lisäksi vuokra-alueen osan käyttämisestä kaupungin tarpeisiin ensilumenladun tekemisessä tarvittavan lumen varastointiin. Muut vuokraehdot pysyvät entisellään.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue