§ 23 LPA-tontin nro 205-******** (********, Lehtikangas) vuokraaminen T:mi Juha J. Immoselle

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1360

Päätöspäivämäärä

5.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki purkaa LPA-tonttiin nro 205-******** (********, Lehtikangas) kohdistuvan vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019 ja jatkaa vuokra-aikaa uudella vuokrasopimuksella purkamispäivän jälkeisestä päivästä alkaen 30 vuodella T:mi Juha J. Immoselle seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 366
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2049
- vuokra indeksissä 1948 on 296,09 €/vuosi.

- tontilla sijaitsevat viereisen liiketontin nro 205-5-5-12 autopaikat. Koska vuokraoikeus liittyy edellä mainitun tontin käyttöön, se on siirrettävä tontin 205-5-5-12 luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue