§ 3 LED-mainospaikkojen vuokrasopimuksen jatkaminen ja Mainuantien mainostaulun siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-137

Päätöspäivämäärä

10.2.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa Oulun Kärpät Oy:lle kolme (3) LED-mainostaulun paikkaan oheisen liitteen mukaisiin sijainteihin ja muutoin liitteen mukaisin vuokraehdoin ehdoin viideksi (5) vuodeksi. Mainuantien ja Harjukadun kulmauksessa olevan taulun siirtämisen ja käytöstä poistamisen suhteen menetellään edellä asian kuvauksessa esitetyllä tavalla.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue